ImiImigranti a válka katarzi zlosti

18. září 2015 v 9:52 | Gartouzek |  O politice zcela jinak

Bojovníci za mír by měli začít řešit samotnou zlost.

Řada zamýšleni jedno za druhým

Rozšířený názor o příčinách a vinicích vlny imigrantů je zavádějící, protože je úzkoprsý:

"Západní státy pod vedením USA destabilizovaly celé regiony, čímž mimo jiné umožnily vznik teroristických organizací, které samy podporovaly penězi i zbraněmi a využívaly je pro své cíle. To je hlavní příčina občanských válek. Aby byla zlepšena situace lidí v jejich mateřských zemích a odstraněny příčiny jejich útěku, je nutná změna kurzu vládní politiky."

Je to jen částečná pravda. Politici a lidé obracejí svou pozornost k ekonomickým zájmům USA prosazovaných militantně. Při prosazování ekonomických a mocenských zájmů USA se neobejde bez podpory vlastního lidu a nedaří se jim plně prosazovat své zájmy v zemích s mírumilovným obyvatelstvem. Proto je potřeba se zabývat i otázkami:
  • Jaká je mentalita lidu USA?
  • Jaká je mentalita lidu severní Afriky a Blízkého východu?
  • Jaká je mentalita obyvatelstva České republiky?

Tuto rovnici politici vnucují veřejnosti, je však nefunkční. Vzpomeňte si na události u nás, které proběhly bez násilnosti, beze zbraní:
  • Velmi napjatým byl rok 1968. Byla to velmi silná zatěžkávací zkouška míru. Mír zvítězil.
  • Politický převrat v ČSSR roku 1989, komunisté měli vlastní armádu - milice. Mír zvítězil.
  • Dělení Československa a vznik dvou samostatných republik 1. 1. 1993 proběhlo v míru.
Mentalita občanstva je silnější než mocenské zájmy zahraniční nebo domácích skupin. Ano, lidé podléhají různým zájmům, které neodpovídají jejich mentalitě, ale jen z části. Lidé nejsilněji podléhají těm zájmům, které odpovídají jejich mentalitě.

V roce 1989 začal v Československu dominovat mezi lidem individualismus, proto lobbisté za restauraci kapitalismu u nás uspěli. Jiná mentalita je na Kubě, proto tam v obklíčení nepřátelského kapitalismu setrvává socialismus.

Někteří politici si myslí, že když v zemi zlostných odstraní jejich vedení, zavládne v zemi mír. Toto považuji za velkou míru naivity. Zejména vyhranění individualisté oplývají názorem, že lid bez vedení je beztvará hmota, stádo tupců. Vezměte si Afghánistán, vlády se měnily a stabilní mír mezi občanstvem v nedohlednu. Z přátel se tam snadno stávají nepřátele a z nepřátel, pokus se to hodí, se snadno stávají spojenci. Kde vládne zlost i přátelství je vratké. Pravý nepřítel je uvnitř lidí, je jim zlost.


Veřejně probíraný a kritizovaný princip prosazování ekonomických a mocenských zájmů USA: "Když v zemi, o niž mají zájem, nevyhovuje jim vláda či panovník, tak se ze »zákulisí« pracuje na odstranění." Prostě poštvou lid v opozici proti vládě. Jenže násilné odstranění vlády často vede k dalším násilnostem - násilí plodí další násilí, země se rozštěpí. Když se v zemi začne řešit politika násilím, tak je naivní očekávat, že v zemi poté nastane mírová svobodná demokracie.


Kde vládne zlost, demokracii nahrazují zbraně.

  • rozvrat bývalé Jugoslávie
  • fašistický převrat na Ukrajině
  • rozvrat arabských států ze severní Afriky a Středního východu
Na Ukrajině dominuje zlostnost. Varováním byla tolerance veřejnosti k militarizaci některých skupin. Takže je logické, že tyto militantní skupiny snadno podlehly manipulacím za gáži zaangažovaných osob, a násilně svrhly vládu. Násilí plodí násilí a tak se rozpoutala občanská válka.


Zlostný lid poslouchá spíše militaristy než stoupence míru, protože potřebuje svou zlost na někom vybít. Lid není beztvarý dav, má svou mentalitu, což vyhranění individualisté nepochopí.

Kdo ukáže zlostným kam namířit zlost, snadno takový lid zmanipuluje.
Je to základ nacionalismu, fašismu, rasismu, náboženské nesnášenlivosti atd.


Proto se osoby prosazující zájmy mocností v rozvojových zemích (získat levné suroviny, levnou pracovní sílu, poskytování pro sebe výhodných úvěrů těmto zemím, vlastní odbytiště braků co doma nikdo již nechce) snaží v první fázi vyvolávat v lidu zlost a následné nepokoje. Tím se země rozvrátí a oslabí a to je pak záminka k vojenské intervenci a ovládnutí této země. Lid, to je emoční a sociální prostředí, které se mění v prostoru i čase. Když založíte oheň na skále, oranisku, poušti, žádný požár nehrozí. Avšak v prostředí snadno hořlavém stačí k požáru i pouhý nedopalek, v prostředí výbušném stačí dokonce i malá jiskřička.

Tato strategie militaristického kapitalismu není nic nového. Někde jsem četl, že když V. I. Lenin pobýval jako exulant v Německu, tak zástupci německých militantních kapitalistů mu tajně financovali cestu do Ruska a umetali mu cestičku do Ruska. Nebylo to z lásky k jeho ideám. Cíl byl strategický: "Lenin v Rusku vyvolá revoluci, nepokoje, občanskou válku. Tím Rusko rozvrátí a oslabí. Pak bude snadno Rusko dobýt a získat nové trhy a levné suroviny." Nepočítali, že lid podpoří revoluci.

"Spisovatel Griffin tvrdí, že plánování i financování revoluce pocházelo od finančníků v Německu, Británii a Spojených státech." (www.matrix-2001.cz/clanek-detail/3802-zakony-tajemstvi-ruska-revoluce-29/)

"Po zprostředkování švýcarského socialisty Fritze Plattena se s povolením německého ministerstva zahraničí výprava dvaatřiceti ruských politických emigrantů vydala na cestu. Nikoliv však v zaplombovaném vagoně, jak se traduje, ale ve zvláštním vlaku, který doprovázela skupina německých důstojníků a který cestou nebyl nikde prohlížen. Německý generální štáb oprávněně předpokládal, že agitace bolševiků zcela ochromí válečné úsilí Ruska a způsobí jeho porážku." (www.21stoleti.cz/2009/09/18/jak-to-bylo-doopravdy-s-ruskou-revoluci/) "Podle tvrzení německého sociálního demokrata Edvarda Bernsteina, zveřejněného v roce 1921, obdržel Lenin od německého generálního štábu prostřednictvím pobočky švédské banky v Petrohradě na svou politickou agitaci 50 milionů zlatých marek."

Nevylučuji, že současná vlna imigrantů do Evropy je financována a podněcována někým ze zákulisí. Vyvstává otázka: "Komu ku prospěchu?"

Řetězení příčin vlny imigrace způsobené válkou

Příčiny nějakého jevu mívají zase vlastní příčiny a ty také své příčiny atd. Většina lidí se spokojuje s prvotními příčinami a myslí si, jak ví vše.

Do určité míry si za vlnu imigrantů můžeme sami, protože i naše země, Česká republika má na rozvrácení severní Afriky válkou svůj aktivní podíl, i když pod taktovkou NATO, které je řízeno USA. Proto zloba našich lidí by se neměla obracet vůči imigrantům, ale vůči našim politikům, kteří se angažovali na rozvrácení Sýrie.

Z článku "Společnost je v krizi!" (Haló noviny 14. září 2015): "Martin Juroška připojil, že je potřeba poukázat na příčiny krize. »Naše vlády se musí chytit za nos. Zvláště ti poslanci, kteří před časem prosadili, aby do Libye mířili čeští vojáci.«" ... "Milan Krajča v této souvislosti zmínil hlavně jméno bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga: »Ten měl podíl na agresi vůči Libyi, tehdy tam byl pečený vařený. Češi se zkrátka podíleli na tom, aby se do zemí Blízkého východu přivedl chaos.«"

Já nic, já muzikant

Zajímavé je, že v současné době mnoho největších propagátorů individualismu najednou apelují na principy solidarity, když oni v podstatě odmítají principy solidarity. Samozřejmě, že tou solidaritou nemyslí sami sebe, nemyslí ani ty, kteří se napakovali a stále pakují na válkách. Nemíní se s nikým dělit o svůj zisk, jen odvracejí pozornost od své bezohlednosti a zodpovědnost za negativní dopady svého bezohledného kořistnictví hází na druhé: "Ti nejschopnější ždímají, mám svobodné právo také ždímat. Vyždímaní si mohou za to sami, neměli se nechat ždímat. Kdo za to může, že jsou blbí. Svět ovládají ti chytří. O ty vyždímané, ať se postarají druzí. "

Zlostnost populací

Pozornost politiků Evropy v rámci vlastní bezpečnosti by se měla konečně obrátit ke vlivu výchovy na zlostnost, dříve než bude pozdě. Již nyní dochází k výraznější radikalizaci populace na mnoha místech Evropy. Což je vážným varováním. V zemích, kde se začne zvyšovat tolerantnost veřejnosti vůči násilí je dalším varováním a varováním pro okolní státy je, když jejich soused začne tolerovat na svém území militantní skupiny, organizace.


Podruhé světové válce to vypadalo, že bude v Evropě trvalý mír. "Vždyť v Evropě lidé nikdy nedopustí, aby se opakovaly hrůzy války." Současná realita vypadá jinak. První máj býval současně bojem za mír. Nyní boj za mír zaměňujeme za boj proti válce. Maličkost? Předzvěstný signál! I v mírumilovné České republice narůstají snahy o militarizaci republiky. Nejdříve zapojování se do bojových akcí v rámci humanitní pomoci, pak schvalování humanitního bombardování, nakonec nenápadná leč systematická příprava na válečné tažení. Spanilé jízdy americké armády přes naše území jsou toho součástí.

Staneme se zemí s vlčí společnosti?

Zloba lidu narůstá.
Radikalizace začíná sílit.
A lid si začíná
na násilí zvykat.
.......!

Výchova ke zlosti

Zákonitost: Velmi liberální nebo nepřiměřeně tvrdá výchova dětí v rodinách vede ke zvýšené zlostnosti - vznětlivosti, výbušnosti, agresívnosti. Některé kultury přímo opěvuji zlostnost a projevy agresivity jako projev přirozenosti člověka, jako projev zdravé vitální síly.

"Muslimská kultura má všeobecně velmi odlišný pohled na hněv, v mnoha ohledech protikladný k tomu, jak jej vnímáme, prožíváme, my na Západě."*
(Není řečeno, že to plně platí o všech.)

"Projevit hněv a vyhrožovat je v západní kultuře pravděpodobně nejrychlejší cesta k tomu, aby člověk ztratil tvář."*
(Alespoň zatím tomu tak je ve většině zemí Evropy.)

"V muslimské kultuře se agresivní chování, zvláště vyhrůžky, vidí všeobecně jako přijatelné, ba žádoucí a očekávané, jako způsob řešení konfliktu a společenských nesrovnalostí či neshod. Jestliže muslim nereaguje výhružným způsobem na urážky či sociální podráždění, pak je on, nikoli "ona" (od muslimských žen se většinou čeká, že budou pokorné a nebudou ukazovat sílu), je viděn jako slabý, jako někdo, na koho se nelze spolehnout a ztrácí tvář"*


Jak asi se agresivní muslimové dívají na neagresivní Evropany? (Nejsou takoví všichni.) Ti agresivní nás zřejmě vidí jako zbabělé, slabé, méněcenné, ty co nemají nebo ztratili tvář.

Proto Evropané bojující za mír a bezpečnost by měli místo brojení proti náboženství a ideologiím obrátit svou pozornost k jádru problému a tím je zlostnost jako charakterový rys daný stylem výchovy. To se týká všech projevů radikálnosti a militantnosti zlostných jak Evropanů rodilých tak přistěhovaných. Zkuste se sami na internetu podívat, co o zlosti (příčinách, projevech, prevenci) píší psychologové a kriminologové.

Jak je to se zlostí v USA? Země je známá svou velkou liberálnosti ve výchově malých dětí, vedou je k "svobodomyslnosti". Pokud rodiče chtějí svou ratolest potrestat, ta na své rodiče jednoduše zavolá policii. Když takto děti opanovávají své rodiče, co chtějí opanovávat v dospělosti? Psychologické výzkumy ukazují, že nepřiměřeně tvrdá nebo velmi liberální a měkká výchova vedou k rozvoji zlostnosti. Tudíž styl americké výchovy vede ke zlostnosti.


Zlostnost + opanovávání = potřeba bojovat proti nějakému nepříteli
NEGAHOLISMUS

Nepřítel na obzoru není?
Koho si za nepřítele vybereme?
"Ententiky, dva špalíky, ....."
No a nejlépe je bojovat proti »nepříteli«
z pohodlného křesla dálkovým ovládačem,
jak se to učí děti na počítačových hrách.
Jen postavy jsou skuteční lidé a náboje ostré.
Když při omylech umírají nevinní?
Prostě měli smůlu.

Závěr?

Ano, je potřeba zastavit války nejen v Sýrii, ale ne "humanitárním bombardováním". Začíná se mi zdát, že bombardování je pro některé země cesta, jak se co nejlevněji zbavovat zastaralé munice.

Do řešení politických problému (udržování míru, imigrační vlna) by politici měli přizvat psychology, sociology, antropology, pedagogy, geografy, ale také kriminology zabývající se prevencemi - co je občanská válka? Masový kriminální čin.

A co vy?
Víte, zda vychováváte děti ke zlosti, agresivitě
nebo k mírumilovnosti?
Nesvádějme všechno na geny.

POZNÁMKY

Stresující prostředí

Zákonitost: Velká stresová zátěž zvyšuje sklony ke zlosti, k agresivitě. K tomu přispívá agresivní prostředí - součást mentality, perzekuce, chudoba, blbá nálada - součást mentality. Mnohé jevy se zesilují vlivem zpětné vazby mezi společnosti (osobnosti v globálu) a jednotlivými osobnostmi. Jeví se to jako emocionální nákaza.

Společenské tlaky

Ty zahrnují sociální prostředí, kulturní zvyky (řešit konflikty smířlivě či agresivně), druh zřízení, společenské ideje, média, šíření informací mocnými aj.

Katarze

Jedná se o uvolnění napětí, nezáleží, zda se jedná o jednotlivce nebo skupinu či národ, princip je stejný. Řekněte někomu plného zlosti, že může někoho beztrestně zmlátit, či dokonce zabít. S potěšením to udělá. Řekněte to mírumilovné osobě a ta se pozastaví nad vaším psychickým zdravím. Jakou roli hraje náboženství či ideologie?

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

* * * * *
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama