Kritika článku „Vědci proti strachu a lhostejnosti“

19. srpna 2015 v 0:06 | Gartouzek |  O politice zcela jinak

Jak přistupuje česká vědecká obec k migraci a radikalismu?


Článek obsahující výzvu s petici českých vědců a studentů k imigrační vlně jsem si přečetl 18.7.2015 na www.vyzvavedcu.cz; připadá mi, jako by autoři petice (výzvy) veřejnosti říkali: "Podepsáním této petice jsme my, česká obec vědců a studentů, svou povinnost naplnili a dál se musíte starat vy." Dá se takto zbavit morální spoluodpovědnosti? Je toto vědecký přístup?

"Jsme znepokojeni prudkým nárůstem xenofobních nálad ve společnosti a aktivitou extremistických skupin, které nemají dostatečnou protiváhu."
Právě tato petice mne nejvíce znepokojuje, znamená to: "Bude hůř, my jsme vás varovali?"

Velice zajímavě je formulovaná věta v úvodu, která vymezuje obec autorů petice:
"Jsme vědci a vědkyně, akademici a akademičky, výzkumní pracovníci, studenti a studentky vědeckých oborů, lidé, jejichž základní schopností i hodnotou by mělo být kritické myšlení, schopnost nazírat problémy nezaujatě, pracovat s informacemi, rozeznat fakta od hypotéz a nedopouštět se manipulací."
I povrchní čtenář si snad všimne do očí bijícího sousloví »mělo být«, to znamená, že tomu tak není?

Výklad pojmu »kritické myšlení« - dovednost a proces řešení problémů na základě pečlivé myšlenkové analýzy a hodnocení teorií, hypotéz a důkazů
(www.slovnik-cizich-slov.abz.cz - 18. 7. 2015)

"Radikalizace společnosti skrze strach je podle nás jedno z největších nebezpečí, které nám v souvislosti s imigrační krizí hrozí."
Jde o zajímavý vědecký objev hodný českých vědců? Další vědecké informace nejsou? Kde jsou vědecké analýzy, výsledky výzkumů o podstatě radikalismu, extremismu, jaký je psychologický profil radikalistů a extrémistů, kde se berou? Je radikalismus a extremismus čistě rozumová záležitost? Stačí tato petice, aby z radikalistů a extrémistů se stali mírumilovní beránci?

"Toto téma musí být předmětem diskuze, ta však musí být vedena s chladnou hlavou a na základě faktů."
Jde o zajímavou výzvu k diskuzím, překvapuje mne však, že autoři na své stránky rovnou nedali diskusní fórum, na co čekají? Mají to dělat ti druzí? Oni nejsou ti druzí? Kdo má požadovaná fakta předkládat, veřejnost, politici nebo vědecká obec? Vyznívá mi z toho: "Vy si diskutujte, hledejte si fakta, kde chcete, a nás vědce nechte v klidu, my jsme si své již napsali."

"Vadí nám, že politici a média, místo toho aby prokázali charakter a zodpovědnost, často mlčí a dávají tak šíření strachu a nenávisti prostor."
Totéž se dá říci o vědecké obci: "Vadí nám, že vědci, místo toho, aby prokázali charakter a zodpovědnost, předkládají pouze veřejnosti výzvu." Výzva přináší nějaké nové vědecké informace? Inovativní náměty řešeni? Co je vlastně pravým záměrem petice? Neodvádí tím v podstatě pozornost od spoluzodpovědnosti vědeckých pracovníků na radikály a média?

"Cílem této výzvy je důrazně se vymezit proti tomu, jakým způsobem je v naší zemi rozdmýchávána a všeobecně tolerována etnická a náboženská nesnášenlivost - dopřáváním sluchu extremistickým hnutím, šířením překroucených i zcela lživých zpráv, které posilují paniku, jež ve výsledku vede k dehumanizaci lidí v nouzi, diskriminaci i k násilí z nenávisti."
Ano, souhlasím, imigranti se dostali do nouze. Avšak když jsem si prohlížel na internetu fotografie imigrantů, tak z nonverbální komunikace mi nepřipadá, že se jedná hlavně o osoby utíkající z domova, protože se dostaly do nouze, ale připadají mi jako osoby cestující za zbohatnutím, za blahobytem a do nouze se dostávají až v Evropě. Připadají mi jako zlatokopové. Je to jen můj pocit.

Na vědecké obci je, aby mi toto vyvrátila údaji z výzkumů, například zprávou: "Sociologické a psychologické výzkumy ukazují, že naprostá většina migrantů je mírumilovné povahy, tolerantní vůči jiným národnostním skupinám a jinověrcům, jsou přizpůsobiví a připravení k bezproblémové integraci. Proto obavy českých obyvatel jsou zbytečně velké. Přesto na základě výzkumů my, vědci a vědkyně, akademici a akademičky, výzkumní pracovníci, studenti a studentky vědeckých oborů jsme vypracovali pro politiky soubor preventivních opatření proti případným negativním jevům imigrace (zavlečení neznámé epidemie, násilných nepokojů migrantů, nárůstu kriminality a násilí, terorismu) a pro optimalizaci integrace imigrantů do naší společnosti. Dále předkládáme vládě návrh na monitorovací systém založený na sociologických psychologických výzkumech, který by v případě nebezpečí nepokojů imigrantů českou obec a politiky včas varoval."
Takhle bych si představoval vědecký přístup k problému imigrace a radikalizace společnosti. Místo toho česká vědecká obec se snad z alibismu distancuje od projevů radikalismu.

Mám právo kritizovat nekritické myšlení vědecké obce? Když kritika, tak má být konstruktivní ne? Osobně se snažím, byť nevědec, přistupovat s konstruktivním kritickým myšlením, holistickým a mezioborovým. Například radikalismus, ano, nesouhlasím s ním, ale snažil jsem se mu porozumět a najít hlavní kořeny v podstatě osobností radikálů a extrémistů. Nespokojil jsem se analýzami jevů, ale šel jsem k podstatě.

Více se dočtete v mých článcích. Jsou určené laické veřejnosti, tak jsou psány. Na základě petice vědecké obce si myslím, že někteří vědci i studenti se v nich mohou inspirovat:
Když člověk chce, aby se změnila společnost k lepšímu, je jeho morální povinnosti začít u sebe. Je to moje cesta, začal jsem u sebe, začal jsem sebepoznáváním, porozuměním, svou nápravou. Čerpal jsem informace z různých oborů. Tento můj blog je jen vedlejším produktem, inspirací hledajícím.

Všechny výše uvedené články se informačně propojují, jsou součástí jednoho celku, informačně propojují politologii, sociologii, psychologii, neuropsychologii až k hormonálnímu systému, kde je tak zvaný sociální hormon oxytocin. Hodně souvisí se sociálním chováním.

K samotným imigrantům nejsem schopen se více vyjadřovat, protože znám málo faktů. Na vlastní výzkumy nemám prostředky. Výzkumy jsou oblastí vědců, co podpisují uvedenou petici. Na nich je, aby zjistili fakta o pravých příčinách vlny migrace. Dle mého názoru to není zcela tak, jak nám to předkládají ti či oni politici a média.

Tento článek jsem poslal autorům petice a věřím, že si zde přečtou vaše příspěvky.

Na závěr připojuji malou výzvu české vědecké obci, kterou můžete podpořit svým vyplněním ankety - dole:

Vážena česká vědecká a studentská obec, jménem všech, kteří na mém blogu připojí svůj hlas, vás vyzývám na základě vaší výzvy zveřejněné na www.vyzvavedcu.cz, abyste k prospěchu celé společnosti včetně imigrantů současných i budoucích využili vědecké kritické myšlení, schopnost nazírat problémy nezaujatě, pracovat s informacemi, rozeznat fakta od hypotéz a nedopouštění se manipulací (jak píšete v úvodu) a angažovaně se podíleli na vědecky podloženém tvořivém řešení problémů s imigrační vlnou, jak v zemích původu imigrantů tak i u nás a to v zájmu zachování vzájemné tolerance, míru a bezpečí. Politici ani prostí občané to za vás neudělají, nejsou vědci.

Autor Gartouzek
Blog 18. srpna 2015
* * * * *
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama