1) Kapitalismus je jevem - je projevem lidí?

14. července 2015 v 19:41 | Gartouzek |  O politice zcela jinak

Zamýšlení o podstatě a jevu u kapitalismu


KAPITALISMUS
* POJEM
** KATEGORIE
*** PODSTATA
*** PODSTATA A JEV
*** KVALITA PODSTATY A JEVU

V politických diskuzích mnoho lidí vychází z mylného předpokladu, že kapitalismus je podstatou. Je to strategický omyl. Kapitalismus nelze utopit, spálit, zavřít, není podstatou, ale je jevem. Někteří si dokonce myslí, že kapitalismus sám od sebe vyhnije. Nejeden pravicově orientovaný diskutující záměrně této mylné představy využívá a zavádí diskutující do slepé uličky a současně obhajuje své kapitalistické chování. "Ke kapitalistickému chování mne nutí kapitalistický režim, jinak bych nepřežil. Je na tom něco špatného, chtít se zabezpečit a zabezpečit svou rodinu? Nejdříve musíte odstranit kapitalistický režim a já se přestanu kapitalisticky chovat." Tenhle by se dobrovolně přestal chovat kapitalisticky? Pochybuji.

Jak jsem se propracoval k podstatě poznání?

Krok za krokem.

》POJEM《


Pojem je abstraktní informace, pod kterou si lidé v mysli vytvářejí obraz o věci, jevu, události, prožitku atd. Pro sjednocování významu pojmu se vytvářejí slovníky. Mám několik slovníků různého zaměření, které hojně využívám a v poslední době také užívám často internet k vyhledávání pojmů.

"Jeden o voze, druhý o koze." Když dva říkají totéž, neznamená, že tím vždy myslí totéž. Například "kolej": 1. stopa vozu, 2. kolejnice; 3. ubytovna vysokoškoláků. A pak zde máme ještě nářečí, to se některé pojmy mohou lišit od města k městu. A také se mění význam některých pojmů v čase. Například "začátek nového roku". V dnešní době to znamená počátek ledna. Pro staré Slovany však počátek roku byl počátek jara.

Když jsem s někým při diskuzi ve sporu, mnohokrát se mi vyplatilo položit si otázku: "Hovoříme o tomtéž?"

》KATEGORIE《


Ve filozofii jsou to pojmy pro abstrakce, které z určitého úhlu pohledu jednoznačně vypovídají všeobecně o abstrakcích, věcech a jevech.

Základní filozofické kategorie mají své opodstatnění. Pomáhají nám lépe rozumově poznávat svět v oblastech, kde se smyslovým poznáváním nevystačíme. Dají se aplikovat některé z filozofických kategorií na kapitalismus?

»PODSTATA«

Původ pojmu: z latinského sub-stantia, podloží, základ

Obecně: základna; hlavní nejdůležitější část, složka něčeho

Synonyma: základní princip, jádro věci, základ, jádro

Sousloví: materiální podstata světa; podstata hnutí, či revoluce; podstata v účetnictví; podstata podnikání; skutková podstata - skutečný stav, který má být podle zákona posuzovaný

Filozofická kategorie: základní souhrn stabilních, relativně stálých vlastností věcí, které činí věc tím, čím je. Podstata má svou kvalitu a vývoj. Při změně podstaty se vždy mění její kvalita.

bohatství = kapitál
Podstatou kapitalismu je bohatnutí, které společnost lidem umožňuje, a to z práce druhých, ze samotného vlastnictví kapitálu (nájmy, úroky, dividendy) a z machinací.

Motivací - motorem kapitalistického chování je touha osoby mít větší bohatství, než má nyní. Osoba toužící po bohatství nebude mít nikdy tolik, aby nemohla toužit mít ještě víc.

Touží všichni lidé po bohatství? (Zde nemyslím výše bohatství, které slouží na uspokojování základních potřeb v civilizované společnosti.)

»PODSTATA A JEV«


Souslovný pojem pro filozofickou kategorii popisující vztahy mezi dvěma svázanými kategoriemi. Svět je neustálý tok proměn podstat a jevů, pro snadnější porozumění světu je dobré občas si položit otázku: Co je podstata a co jev?

Podstata a jev jsou kategorie, které jsou vzájemné svázané. Při poznávání světa velice často poznáváme nejdříve jevy a později podstatu, která se projevuje tímto jevem. Lidí poznali nejdříve vítr, vichřici, průvan (jevy), teprve později si začali uvědomovat, že je to projev vzduchu (podstaty). A později i působení jiných podstat na vzduch (slunce ohřívá vzduch, kompresor vzduch stlačí, řada topolů brzdí větry). Kde není podstata, nemůže být jev. Na Měsíci není vzduch, nemůže být vítr. Na poušti není voda, nemůže být vlnobití atd.

Kde nejsou lidé, nemůže existovat kapitalismus, kapitalismus je jeden z projevů lidí.

Byl kapitalismus objeven na Měsíci? Našli ho na dně mořského příkopu? Byl spatřen polárníky na točně? Tak proč lidé nespokojení s kapitalismem často bojují proti kapitalismu jako s abstraktní hydrou a nebojují proti lidem, kteří kapitalismus aktivně tvoří? Teoreticky: Kdyby na zemi nikdo se nechoval kapitalisticky, tak nikde na zemi nebude kapitalismus.

Všeobecně: Lidé ve volbách volí v jádru ty strany, jejichž program společenského zřízení jim vyhovuje. Většina aktivních voličů tak určuje základní druh společenského zřízení. Když většina voličů v parlamentních volbách dá hlas prokapitalistickým politickým stranám, (skupinám prokapitalistických lidí), tak lze předpokládat, že tyto strany se projeví nastolením kapitalistického zřízení nebo jeho udržováním. Politické skupiny lidí (strany) jsou zde jako mezipodstata.

O tom, že organizované skupiny se chovají o něco jinak, než jako neorganizované skupiny osob obdobných kvalit, o tom v jiném článku.

Kapitalismus je vidět nejlépe z ekonomicky sociálního pohledu, jeho základ velmi dobře popsal Karel Marx. Jako podstatu popisoval pracovní síly a pracovní nástroje. Dalo by se říci, že Marxem popisovaná množina zahrnující »pracovní síly« a »pracovní nástroje«, pod pojmem výrobní síly, tvoří metapodstatu - vyšší úroveň podstaty. Projevem této metapodstaty je společenské zřízení (metajev). V globálu ono to funguje, změna kvality podstaty se projeví změnou kvality jevů. Člověk však při posuzování nesmí postupovat dogmaticky, detailisticky, vnímat jednotlivé pouze jednotlivě, odděleně a utápět se v detailech.

»KVALITA PODSTATY A JEVU«


Každá podstat a jev má svou kvalitu. O tom v navazujícím článku: Kapitalismus je projevem egoistů


* * * * *
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama